• Odvodnjavanje ravnih streh

  Odvodnjavanje ravnih streh

  Jansik d.o.o. je vodilni ponudnik na tem področju.
 • Podtlačno odvodnjavanje meteorne vode – sistem “siaqua”

  Podtlačno odvodnjavanje meteorne vode – sistem “siaqua”

  Pri gradnji obrtnih in industrijskih stavb so ravne strehe pravilo. Pomembno za neoporečno delovanje ravne strehe je hitro in varno odvodnjavanje deževnice v kanalizacijo.
 • O kvaliteti in strokovnosti sistema SIAQUA priča tudi velika lista referenc

  O kvaliteti in strokovnosti sistema SIAQUA priča tudi velika lista referenc

  Skupaj smo rešili problem odvodnjavanja na več kot 500 objektih.

Naše glavne dejavnosti

 1. 1
  Podtlačno odvodnjavanje meteorne vode – sistem »siaqua«
 2. 2
  Odvodnjavanje na premostitvenih objektiv (mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi)
 3. 3
  Tesnjenje cevnih in kabelskih prebojev »UGA«
 4. 4
  Litoželezni fitingi z utori in sprinkler sistem »ProSystem«
 5. 5
  SPS – special pipe supports: specialne cevne podpore za industrijo
 6. 6
  Kompenzatorji in specialne vzmetne podpore
 7. 7
  Sestavljive nosilne konstrukcije za klimate, kolektorje in sončne elektrarne

Naša kvaliteta in strokovnost

Naš način dela je sodelovanje že v fazi projektiranja objekta in iskanja optimalnih in enostavnih rešitev skupaj s projektanti in izvajalci del. Tako smo že prisotni pri študiji samega projekta, svetovanju, pripravi dokumentacije, vrisu sistema v projekt, detajlnem vrisu odtočnikov v sistem, pripravi dokumentacije za PZI ter v primeru montaže tudi pripravi dokumentacije za PID.

O kvaliteti in strokovnosti sistema SIAQUA priča tudi velika lista referenc podtl. odvodnj. ravnih streh ter referenc odvodnj. na prem. objektih. Prisotni smo na trgovskih centrih, bolnišnicah, letališčih, šolah, raznoraznih industrijskih objektih ter še marsikje drugje. Skupaj smo rešili problem odvodnjavanja na več kot 500 objektih.

Jansik d.o.o. – član skupine Sikla

SIKLA je eden vodilnih evropskih ponudnikov podtlačnega odvodnjavanja ravnih streh in odvodnjavanja na premostitvenih objektih. Drugače pri nas poznano kot sistem SIAQUA. Več kot 40 letne izkušnje in visoke zahteve v zvezi s kvaliteto izdelkov in storitev zagotavljajo strankam podjetja SIKLA gospodarne in visoko kvalitetne rezultate.

Podjetje Sikla d.o.o. je v Sloveniji skrbelo za odvodnjavanje ravnih streh kar precej časa. Kot član skupine Sikla, pa že nekaj časa za brezskrbno odvodnjavanje skrbi naše podjetje Jansik d.o.o. V Sloveniji smo vodilni ponudnik na tem področju. S tem se upravičeno tudi imamo za strokovnjake za odvodnjavanje.