Tesnjenje kabelskih prebojev BKD 150

1aSistem BKD je namenjen zanesljivi električni oz. kabelski napeljavi z raz­ličnimi notranjimi premeri. Podjetje JANSIK d.o.o., skupaj z podjetjem UGA, je prepričano, da z minimalnim vlože­nim naporom pri montaži, zagotavlja tesnilni sistem BKD varno tesnjenje in­stalacij, ki se uporabljajo za vodo, ki je pod pritiskom. Sistem ima veliko mo­žnosti za priključitev in je kompatibi­len z drugimi sistemskimi napeljava­mi. Skupaj s standardnimi sistemskimi pokrovi so dobavljene tudi objemke za toplotno krčenje (TM objemke). Opcijsko so na voljo tudi objemke za hladno krčenje (KS objemke).

Prednosti sistema BKD

• hitra in enostavna montaža,
• takojšnja neprepustnost za plin in tlačno vodo,
• trajno in zanesljivo tesnjenje,
• primerno za topel in hladen skrček,
• raznolike variante in možnosti po­vezovanja,
• variabilna sestava,
• posebna izvedba za dvojne stene,
• možnost nadgradnje za protipožarno zaščito po DIN 4102-9.

Sistem je primeren za vse situacije

Ker se zahteve na gradbiščih veno­mer spreminjajo, zagotavlja sistem BKD vedno ustrezno rešitev za namestitev. Na voljo so enostavni, dvojni, poševni (diagonalni) tesnilni kompleti, kakor tudi tesnilni kompleti s prirobnicami. Prav tako so na voljo različni sistem­ski pokrovi, sistemi za zaščito kablov (KSS) in priključne objemke.

Takojšnja zatesnitev in zaščita

UGA tesnilni kompleti se izdeluje­jo tako, da se po dolžini popolnoma ujemajo z debelino sten. Vsak posa­mezen tesnilni komplet je dobavljen skupaj s pokrovom, ki je neprepusten za vodo in pline. Tako ostaja notranji prostor med samo vgradnjo čist in te­snilni komplet je takoj po izvedenem betoniranju neprepusten za vodo in plin.

Trajna povezanost z betonom

Tesnilni komplet je opremljen s te­snilnim sistemom. Ta omogoča trajno povezanost z betonom. S tem je zago­tovljena odlična tlačna neprepustnost za vodo.

Sistemski pokrov BKD in dodatne možnosti za priključitev

En priključek, veliko možnosti

Na tesnilni komplet BKD lahko pri­ključite tako sistemski pokrov z na­stavki ali z objemko, kakor tudi sistem za zaščito kablov (KSS). Pred položitvi­jo kablov je potrebno s pomočjo mon­tažnega ključa GSS vstaviti sistemski pokrov in sistem za zaščito kablov. Nezasedeni nastavki sistemskega po­krova se lahko zatesnijo s posebnim čepom in so tako na voljo za kasnej­šo uporabo.

Tehnika toplotnega in hladne­ga krčenja

V standardnih izvedbah podjetje JANSIK d.o.o. dobavlja sistemske po­krove z objemkami za toplotno krče­nje. Opcijsko so na voljo tudi objemke za hladno krčenje.

Preizkušeno tesnjenje

Sistem BKD 110 je dosegel v poveza­vi z neprepustnostjo za plin in za vodo pod pritiskom odlične rezultate, ki so celo presegali vrednosti, ki so zahte­vane v praksi.

Neprepustnost za plin

Takoj po začetku preizkusa je delni tlak znašal 5,4 x 10–6 mbar. To je odlič­na vrednost, saj se giblje vrednost del­nega tlaka za helij v zraku pri približno 4,8 x 10–6 mbar.

Neprepustnost za vodo pod pritiskom

Ni prišlo do iztekanja tekočin.

Preizkus uničenja

Od 5 barov do nekaj čez 20 barov (odvisno od modela)

Tesnjenje kabelskih prebojev BKD 150 – brošura (PDF) – nemška

Tesnjenje kabelskih prebojev BKD 90 – brošura (PDF) – nemška

Tesnjenje kabelskih prebojev KD 150 – brošura (PDF) – nemška

Tesnjenje kabelskih prebojev KD 110 – brošura (PDF)

Zaščita kablov KSS – brošura (PDF) – nemška