Odvodnjavanje na premostitvenih objektih

Že v antiki so se graditelji mostov zavedali pomembnosti odvajanja padavinskih voda in še danes lahko občudujemo nekatere dobro ohranjene konstrukcije mostov.

Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišč mostovov je zahteva, ki jo je potrebno upoštevati že v fazi načrtovanja.

Sodobni mostovi in predori zahtevajo poleg polaganja cevnih sistemov za odvajanje vode tudi inštalacijo prenosnih napeljav za krmiljenje, nadzor in urejanje prometnega toka.

Premostitveni_izdelki_2   Premostitveni_izdelki_4   Premostitveni_izdelki_3

Napeljave za odvodnjavanje so na mostovih sestavni del gradbenih del in morajo ustrezati strogim tehničnim zahtevam. Pritrditev napeljave za odvodnjavanje vode na mostovih mora biti izvedena tako, da se obtežitve varno prenesejo na dele za pritrditev in da se most lahko odvodnjava. Napeljave morajo zagotavljati varno prenašanje obtežb in odvodnjavanja, biti preproste za montažo in zadoščati estetskim kriterijem.

Sikla sistem proizvodov za prometno gradnjo je zelo primeren za vse napeljave v gradbeništvu in s svojo inovativno gradnjo omogoča učinkovito polaganje.

Specialne rešitve Sikle:
•    napeljave za odvodnjavanje na železniških mostovih
•    pritrditve in stabilizacija napeljav pri gradnji tunelov
•    namestitev napeljave v škatlaste profile pri prednapetih betonskih mostovih z zunanjimi prednapetimi členki
•    v škatlastih profilih jekleno/betonskih povezovalnih mostov

Sistem je sestavljen iz osnovnih tipov za spuščanje in nameščanje konzol. Pri novogradnjah se pritrdijo na sidra na letvah, pri prenovi pa se največkrat pritrdijo na sidrni zatič – pri tem je potrebno pri uporabi Sikla sistema izvrtati samo dve luknji na enoto.

Uporaba SIKLA sistemov je visoko učinkovita v vseh fazah, tako pri načrtovanju in montaži. Gradbeni elementi omogočajo predmontažo pritrditve in dobavo na gradbišče po sistemu »just-in-time«.

Postavitev napeljave v škatlastem profilu prednapetega betonskega mostu z zunanjimi prednapetimi členki se lahko brez težav izvede s pomočjo sistema Sikla Simotec. Sestavni deli stojala se primerno gradbišču transportirajo in sestavijo, montaža je preprosta.

SIKLA produkti ustrezajo strogim zahtevam kakovosti, kar potrjuje certifikat DIN EN SO 9001. Uporabljeni material je nerjaveči, v NIRO izvedbi. Seveda izpolnjuje celotni sistem Sikla za odvodnjavanje premostitvenih objektov vse zahteve in ima tudi zahtevana dovoljenja.

Odvodnjavanje na premostitvenih objektih – brošura (PDF)

Siaqua članek in oglas – časopis Finance (PDF)

Brücken-Entwässerung (PDF nemška brošura)

Rainwater drainage for bridging structures (PDF angleška brošura)

Odvodnja oborinskih voda na mostovnim konstrukcijama (PDF hrvaška brošura)